เครื่องบรรจุทองเหลืองขนาด 6X48 มม. (1)
  • สินค้าใหม่- เครื่องฉีดทองเหลือง

แบบอย่างเครื่องฉีดบรรจุหีบห่อ
ยี่ห้อรูโบร
ความยาว48มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง (หัวนม)6มม
วัสดุทองเหลือง

_

6x48มม ก่อสร้างอัดฉีดเครื่องจักรกลบรรจุหีบห่อฉีดทองเหลือง, บอลและวาล์วตั้งอยู่ที่ด้านยาง ใช้สำหรับรถไฟใต้ดิน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ ถังตะกอนเร่ง การซึมของรอยแตกคอนกรีต หยุดการรั่วไหลใต้น้ำ ชั้นใต้ดิน ทางเดินใต้ดิน และอื่นๆ