Τι είναι η τεχνολογία Chemical Grouts;

Τι είναι η τεχνολογία χημικών ενέματα;

Εισαγωγή στην τεχνολογία χημικών ενέματα

Η ρωγμή του κτιρίου από σκυρόδεμα είναι η κύρια αιτία της ζημιάς του κτιρίου από σκυρόδεμα, η διαρροή της ρωγμής είναι το πιο πονοκέφαλο πρόβλημα, επειδή οι ρωγμές μέσα στο σκυρόδεμα είναι εντελώς ακανόνιστες. Η γενική παραδοσιακή μέθοδος απόφραξης είναι η κοπή της ρωγμής ή της διαρροής και η απόφραξη της επιφάνειας, αλλά το αποτέλεσμα είναι εδώ να μπλοκάρονται τα άλλα σημεία αρχίζουν να διαρρέουν. Επειδή το νερό στις εσωτερικές ρωγμές κινείται ακανόνιστα, τότε διαρρέει από το αδύναμο μέρος του σκυροδέματος.

Χημικοί Αρμόστοκοι γενικά εγχέεται χημικά υλικά στις ρωγμές της δομής του με μηχανή αρμολόγησης υψηλής πίεσης και συσκευαστές έγχυσης έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της αδιάβροχης, βουλώματος, ενίσχυσης και ενίσχυσης. Συχνά χρησιμοποιείται για την επισκευή βαθιών ρωγμών σε κατασκευές σκυροδέματος. Σύμφωνα με την πίεση και την ταχύτητα αρμολόγησης, μπορεί να χωριστεί σε μέθοδο γρήγορης αρμολόγησης υψηλής πίεσης και μέθοδο αργής αρμολόγησης χαμηλής πίεσης.

OPU & WPU

Η τεχνολογία χημικών ενέματα υψηλής πίεσης χρησιμοποιεί τις αντλίες έγχυσης για να δημιουργήσει τη συνεχή υψηλή πίεση, να εγχύσει το χημικό υγρό στις ρωγμές του σκυροδέματος και να συμπιέσει εντελώς το νερό στις ρωγμές και να γεμίσει πλήρως τα κενά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σκοπός της στάσης νερού.

By Published On: Ιούλιος 26th, 2019Categories: blog

Μοιραστείτε αυτήν την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!