Co je technologie chemických spár?

Co je technologie chemických injektáží?

Úvod do technologie chemických injektáží

Prasklina v betonových budovách je hlavní příčinou poškození betonové budovy, únik trhlin je největším problémem bolí, protože praskliny uvnitř betonu jsou zcela bez pravidel. Obecnou tradiční metodou ucpávání je vydlabání trhliny nebo netěsnosti a provedení ucpání povrchu, ale výsledkem je ucpání a další místa začnou prosakovat. Protože se voda ve vnitřních trhlinách pohybuje nepravidelně, dochází k prosakování ze slabé části betonu.

Chemické spárovací hmoty obecně je vstřikování chemických materiálů do trhlin její struktury vysokotlakým injektážním injektážním strojem a vstřikovacími pakry tak, aby bylo dosaženo účelu vodotěsnosti, ucpávání, vyztužení a zpevnění. Často se používá k opravě hlubokých trhlin v betonové konstrukci. Podle injektážního tlaku a rychlosti ji lze rozdělit na vysokotlakou rychlou injektážní metodu a nízkotlakou pomalou injektážní metodu.

OPU a WPU

Technologie vysokotlakých chemických injektáží využívá injektážní čerpadla k vytvoření nepřetržitého vysokého tlaku, vstřikování chemické kapaliny do trhlin betonu a úplnému vytlačení vody z trhlin a úplnému vyplnění mezer, aby se dosáhlo účel zastavení vody.

By Published On: Červenec 26th, 2019Categories: blog

Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!