Какво представлява технологията Chemical Grouts?

Какво представлява технологията на химическите фуги?

Въведение в технологията на химичните фугиращи смеси

Бетонните строителни пукнатини са основната причина за повреда на бетонни сгради, изтичането на пукнатини е най-главоболният проблем, тъй като пукнатините вътре в бетона са напълно безпроблемни. Общият традиционен метод за запушване е издълбаване на пукнатината или теча и извършване на повърхностно запушване, но резултатът тук е блокиран, другите места започват да изтичат. Тъй като водата във вътрешните пукнатини се движи неравномерно, тогава се просмуква от слабата част на бетона.

Химически фугиращи смеси обикновено се инжектират химически материали в пукнатините на неговата структура чрез инжекционна фугираща машина под високо налягане и инжекционни опаковчици, така че да се постигне целта на водоустойчивост, запушване, подсилване и укрепване. Често се използва за ремонт на дълбоки пукнатини в бетонна конструкция. Според налягането и скоростта на фугиране, той може да бъде разделен на метод за бързо фугиране с високо налягане и метод на бавно фугиране с ниско налягане.

OPU и WPU

Технологията за химически фугиращи смеси под високо налягане използва инжекционните помпи за генериране на непрекъснато високо налягане, инжектиране на химическата течност в пукнатините на бетона и пълно изцеждане на водата в пукнатините и пълно запълване на празнините, така че да се постигне цел на спиране на водата.

By Published On: юли 26th, 2019Categories: blog

Споделете тази история, изберете вашата платформа!